Lundqvistkonsult senior arkivkonsult informationshantering

4876

Arkivreglemente för Bollnäs kommun

Här presenteras svar på frågor som rör den ena delen av arkivredovisningen, den som beskriver myndighetens verksamhet, det vill säga vad som görs, på ett strukturerat sätt. Det är främst frågor om klassificeringsstruktur och processbeskrivningar. Länk till frågor och svar om verksamheten. bidra till öppenhet, tillgänglighet och rättssäkerhet samt till forskningens behov av källmaterial. Dokumenthanteringsplanen bygger på en processinriktad klassificeringsstruktur kallad KLASSA som har tagits fram i ett samarbete mellan Riksarkivet och Samrådsgrupp en för arkivfrågor. Dokumenthanteringsplanen bygger på den antagna klassificeringsstrukturen (se ovan).

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

  1. Kurs sek nok
  2. Imo 2021
  3. Coor aktieägare
  4. Sick sverige support

Den nu gällande klassificeringsstrukturen återfinns på medarbetarwebben.1 Dokumenthanteringsplanens utseende En dokumenthanteringsplan kan beskrivas som en presentation av hur verksamhetens handlingar ska hanteras, oavsett format (digitalt eller analogt), om de ska registreras i något En klassisk dokumenthanteringsplan som innehåller klassificeringsstruktur och uppgifter om hur handlingarna lagras och arkiveras är i många fall en fullständig arkivredovisning. Att analysera behov och användning av information. Så här får du nytta av investeringen i dokumenthanteringssystem. 2 (3) I Uppsala kommun fattas från och med 2017 gallringsbeslut i form av informationshanteringsplaner (IH-planer). Enligt Arkivregler för Uppsala kommun (KF 2017- 03-27 § 81) samt Mål och budget 2018–2020 (KF 2017-11-06--07 § 248), ska varje nämnd ta fram och anta en informationshanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen är en förteckning över de allmänna handlingar som förekommer inom Smittskydd Västra Götaland, och en anvisning för hur dessa ska förvaras och hanteras (bevaras eller gallras). Handlingarna är teknikoberoende, vilket innebär att informationen kan finnas på papper, i databaser, datafiler, e-post, på cd m.m.

Bevaras. Dokumenthanteringsplan. Diarieförs.

Workshop kring klassificering Syftet med processorienterad

Dokumenthanteringsplanen följer samma processindelning som Klassificeringsstruktur för Karolinska Institutet. Dokumenthanteringsplanen bygger på den antagna klassificeringsstrukturen (se ovan).

Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen - Vaxholms stad

I klassificeringsstrukturen finns processbeskrivningar som beskriver vad myndigheten gör, men inte vilka handlingar som skapas. Handlingar och handlings - typer redovisas istället i dokumenthanteringsplanen, i arkivförteckningen och i myndighetens diarium. Klassificeringsstrukturen ska fungera som grund för Tullverkets klassificeringsstruktur.

Roll som  I Värmdö kommun kommer samtliga dokumenthanteringsplaner att införlivas i samma klassificeringsstruktur. 1.
International interspeed 6400

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

av M Sargren · 2012 — Med andra ord bör en dokumenthanteringsplan med tillhörande rutiner utformas som ett komplement till arkivredovisningen. Myndigheten har inget IT-stöd för  arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. Arkivsamordnare. Roll som  I Värmdö kommun kommer samtliga dokumenthanteringsplaner att införlivas i samma klassificeringsstruktur. 1.

2 (3) I Uppsala kommun fattas från och med 2017 gallringsbeslut i form av informationshanteringsplaner (IH-planer). Enligt Arkivregler för Uppsala kommun (KF 2017- 03-27 § 81) samt Mål och budget 2018–2020 (KF 2017-11-06--07 § 248), ska varje nämnd ta fram och anta en informationshanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen är en förteckning över de allmänna handlingar som förekommer inom Smittskydd Västra Götaland, och en anvisning för hur dessa ska förvaras och hanteras (bevaras eller gallras). Handlingarna är teknikoberoende, vilket innebär att informationen kan finnas på papper, i databaser, datafiler, e-post, på cd m.m. förslaget om generellt gallringsbeslut i form av dokumenthanteringsplan och klassificeringsstruktur för ekonomi och räkenskapsinformation.
Dellikvid

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

Nr. Process. Handlingsslag. Handlingstyp. Registrering Lagrings-. I de fall nämnder och bolag ännu inte övergått till processbaserad arkivredovisning finns gällande dokumenthanteringsplan under respektive  Dokumenthanteringsplan. Dnr MIUN 2020/1267 Version 2.1. 5.

Klassificeringsstruktur. Diariekod.
Skanska organisationsnummer

ett läsår antal veckor
mörbylånga bygg
soltech energy stock
telefontornet nk
nordab bygg umeå
hemtex morby

Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning

Klassificeringsstrukturen är systematiskt uppbyggd Klassificeringsstrukturen ska vara systematiskt uppbyggd och bestå av minst två nivåer. Styrdokument och dokumenthanteringsplan Inrättande av klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan för 2018 Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (dnr. 2019/539-2.8.1) Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen . Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan är för närvarande uppdelad i två delar eftersom det pågår ett arbete med att göra den tidigare dokumenthanteringsplanen verksamhetsbaserad utifrån processer. Processerna kommer att bli klara i omgångar och därför måste vi under en period använda både Dokumenthanteringsplanen ska struktureras utifrån beslutad klassificeringsstruktur. Dokumenthanteringsplanen ska i övrigt utformas i enlighet med arkivmyndighetens anvisningar och mallar.

Dokumenthanteringsplan - Kumla kommun

Dokumenthanteringsplan för val- och förtroendemannanämnden i Norrtälje kommun. Kommunens förvaltningskontors och bolags arkiv redovisas i en arkivbeskrivning och återsöks i en systematisk arkivförteckning. Här kan du själv söka i arkivförteckningarna. klassificeringsstruktur som ska avspegla verksamheten. Den nu gällande klassificeringsstrukturen återfinns på medarbetarwebben.1 Dokumenthanteringsplanens utseende En dokumenthanteringsplan kan beskrivas som en presentation av hur verksamhetens handlingar ska hanteras, oavsett format (digitalt eller analogt), om de ska registreras i något En klassisk dokumenthanteringsplan som innehåller klassificeringsstruktur och uppgifter om hur handlingarna lagras och arkiveras är i många fall en fullständig arkivredovisning. Att analysera behov och användning av information. Så här får du nytta av investeringen i dokumenthanteringssystem.

Processerna kommer att bli klara i omgångar och därför måste vi under en period använda både Dokumenthanteringsplan Överförmyndarnämnden Antagen av Nämnden för överförmyndare i samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille den 16 januari 2020 Öckerö överförmyndare den 6 februari 2020 Gäller från och med 1 januari 2020 . 2(17) Inledning klassificeringsstrukturen beskriver vad verksamheten gör men inte vilka handlingar som skapas. Handlingarna återfinns istället i hanteringsanvisningarna och i bevarandeförteckningen. Klassificeringsstrukturen är systematiskt uppbyggd Klassificeringsstrukturen ska vara systematiskt uppbyggd och bestå av minst två nivåer. Dokumenthanteringsplanen ska struktureras utifrån beslutad klassificeringsstruktur. Dokumenthanteringsplanen ska i övrigt utformas i enlighet med arkivmyndighetens anvisningar och mallar. Dokumenthanteringsplanen ska samrådas med arkivmyndigheten.