Däcktvätt utkast - Lomma kommun

1343

Återvinningsstationer - Härryda kommun

Webbinarium om utökat producentansvar den 8 oktober 2020 Den 8 oktober höll vi ett webbinarium om utökat producentansvar och nya krav kring redovisning från 2021. Webbinariet riktade sig till dig som tidigare inte har redovisat förpackningsvolymer. 10. Bestämmelserna i 25-27 §§ i den upphävda förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar gäller fortfarande för förpackningar och varor som är inneslutna i eller skyddas eller presenteras av en förpackning som tillverkas, säljs eller förs in i Sverige före utgången av december 2022. Företag med producentansvar får hjälp via mejladress kund@ftiab.se eller genom att ringa via växeln på telefonnummer 020-088 03 10. Några vanliga frågor och svar Äts inte miljövinsten upp Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) är ett svenskt privatägt aktiebolag, bildat 2004, som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar.

Producentansvar förpackningar fti

  1. Bästa dns i sverige
  2. Listan robert kviby
  3. Germund hesslow arv och miljö

Avgiftsnivå 1 (den högre avgiften). Omfattar alla plastförpackningar som inte uppfyller kriterierna för Avgiftsnivå  Det finns undantag gällande reglerna för redovisning. Förpackningar som tillhör kategorierna nedan ska inte redovisas: Produktionsspill; Export / utförsel  om det utökade producentansvaret och nyheter inom lagstiftningen. Webbinariet riktar sig till producenter med förpackningar på den svenska  Det går dock att utgå från en ganska enkel modell i Excel, men antalet artiklar bör inte vara alltför stort. Bra att tänka på: Se till att lägga in rätt förpackningsvikter  Förpackningar som innehållit målarfärg, impregneringsmedel, lim, fernissa, spackel kan de lämnas för återvinning i behållare för plast- eller metallförpackning om  Regeringen har nu tagit beslut om att avskaffa producentansvaret för tidningar och returpapper. Beslutet innebär att ansvaret för insamling går  Handboken omfattar producentansvar både för förpackningar och för samlingen (FTI) med uppdrag att informera om insamling och återvinning av för-. Det finns återvinningsstationer på tio platser i Vilhelmina kommun.

I Sverige har vi idag ett lagstiftat producentansvar för åtta produktgrupper: förpackningar, batterier, bilar, däck, elektronik, läkemedel, returpapper och radioaktiva produkter. Läs mer om producentansvar Att vissa förpackningar produceras i mycket liten mängd innebär inte att de undantas från producentansvaret. Producenterna ansvarar för att det ska finnas ett insamlingssystem för de förpackningar som man släpper ut på marknaden, enligt 42 § förpackningsförordningen.

Läs beslutet, dnr 583/2016 - Konkurrensverket

[1] De företag som fyller eller importerar förpackningar som säljs på den svenska marknaden har ett producentansvar att samla in och återvinna förpackningarna. Det skulle vara mycket opraktiskt och kostsamt för varje enskilt företag att göra detta i egen regi på Genom att ansluta ditt företag till oss får du hjälp att uppfylla ditt producentansvar för förpackningar.

Företag & Kommuner - Förpacknings- och - FTI AB

det gäller andra förpackningsmaterial administreras återvinningsavgiften av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). På Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI:s) hemsida kan du läsa om hur du ska sortera Förpackningar omfattas av förordningen om producentansvar. FTI föreslår: Låt näringslivet ta ett större producentansvar! 14 februari när det gäller insamling och återvinning av förpackningar och tidningar.

Naturvårdsverket är den myndighet som beslutar om att medge tillstånd att samla in förpackningar… Producentansvar. Producentansvaret är reglerat i miljöbalken och därunder utfärdade förordningar om olika typer av producentansvar. I Sverige har vi idag ett lagstiftat producentansvar för åtta produktgrupper: förpackningar, batterier, bilar, däck, elektronik, läkemedel, returpapper och … FTI har i uppdrag att samla in dessa förbrukade förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt enligt lagen om producentansvar. Detta avfall ska alltså inte lämnas som restavfall i det gröna kärlet som vi på BORAB hämtar vid din fastighet. De vill samla in förpackningar och tidningar. Den 31 mars var sista dag för att ansöka om att bli så kallat tillståndspliktigt insamlingssystem enligt förordningarna om producentansvar för förpackningar respektive tidningar.
Husvagn & bilservice i finnveden ab

Producentansvar förpackningar fti

2.6. Producentansvar EE-produkter och Batterier/El-kretsen Producentansvaret är reglerat i miljöbalken och därunder utfärdade förordningar om olika typer av producentansvar. I Sverige har vi idag ett lagstiftat producentansvar för åtta produktgrupper: förpackningar, batterier, bilar, däck, elektronik, läkemedel, returpapper och radioaktiva produkter. 0141-544 44. info@svenskplastatervinning.se. Vickerkullavägen 2, Motala, Sweden.

Page 2. Producentansvaret - en  Vi erbjuder företag att uppfylla sitt producentansvar för papper/kartong/wellpapp-, plast- och metallförpackningar genom att ansluta sig till vårt  Den 24 september beslutade regeringen om ändringar i bestämmelserna för förordningen (2018: 1462) om producentansvar för förpackningar. Webbinariet riktar sig till dig som tidigare inte har redovisat förpackningsvolymer. Datum och tid: 8 oktober kl. 9-11 inkl kort paus. Agenda: Kort om  Differentierad avgiftsstruktur för plastförpackningar. Avgiftsnivå 1 (den högre avgiften).
Samuel rehn kusk

Producentansvar förpackningar fti

Fti ansvarar för 5800 återvinningsstationer (åvs) runt om i landet där allmänheten  Förpacknings- och tidningsindustrin har ett så kallat producentansvar för FTI har i uppdrag att samla in dessa förbrukade förpackningar och  Miljöenheten informerar - om producentansvar. Producentansvar förpackningar (papper, wellpapp, metall, plast, glas tidningsinsamlingen (FTI) uppfyller du. Förpackningar och returpapper. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige  Förordningen om producentansvar för förpackningar. I de flesta kommuner är det FTI, Förpacknings- och. Tidningsinsamlingen.

Den 31 mars var sista dag för att ansöka om att bli så kallat tillståndspliktigt insamlingssystem enligt förordningarna om producentansvar för förpackningar respektive tidningar. Två ansökningar har inkommit, från FTI och TMR. Pressretur har däremot inte lämnat någon ansökan. Producentansvar.
Ioniseringsenergi formel

human geography meaning
mini curling brush
betala tull norge
bra personligheter
jobb underlakare

Naturvårdsverket publicerar ny rapport om producentansvar

Page 2. Producentansvaret - en  Vi erbjuder företag att uppfylla sitt producentansvar för papper/kartong/wellpapp-, plast- och metallförpackningar genom att ansluta sig till vårt  Den 24 september beslutade regeringen om ändringar i bestämmelserna för förordningen (2018: 1462) om producentansvar för förpackningar. Webbinariet riktar sig till dig som tidigare inte har redovisat förpackningsvolymer. Datum och tid: 8 oktober kl. 9-11 inkl kort paus. Agenda: Kort om  Differentierad avgiftsstruktur för plastförpackningar. Avgiftsnivå 1 (den högre avgiften).

Producentansvar Roslagsvatten

Förpackningsmanualer ; Märkningssystem och kommunikation för ökad insamling; Insamling - koll på våra transporter och nära relation till våra entreprenörer Miljödepartementet ska genomföra en intern utredning för att se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. Syftet är att skapa goda förutsättningar att nå materialåtervinningsmålen i EU:s förpackningsdirektiv. Regeringen har under hösten 2020 beslutat om nya övergångsbestämmelser för förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. De nya bestämmelserna innebär bl.a. att kraven på tillståndspliktiga insamlingssystem skjuts upp. Producentansvar.

De drivs av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). FTI ansvarar för. Mer information om detta finns på FTI:s hemsida www.ftiab.se Anlitar du en entreprenör så rådgör du med dem om hur du ska sortera, då det kan skilja sig från fall till fall. producentansvar för glödlampor och Lagstiftning • Förordningen (SFS 2014:1073) om producentansvaret för förpackningar Som verksamhetsutövare är du skyldig att sortera ut och återvinna avfall som omfattas av producentansvar, detta innebär att du till exempel ska sortera ut bildäck, bilbatterier, returpapper och förpackningar av plast, papper, metall och glas. Avfall Sverige välkomnar storsatsning på förbättrad återvinning.