Planera stad för artrikedom – Arwidssonstiftelsen

3372

Humlor i Sverige: 40 arter att älska och förundras över - Björn

Visst har vi alla avfärdat en irriterande fluga genom att vifta bort den med handen! Eller ännu hellre: plattat till kräket med en flugsmälla eller med mer teknisk finess lockat den till dödens klister på flugtejpen. Och ärligt talat, hur många av oss bryr sig egentligen om vilken fluga det är? Kliv in i en fantasivärld där invånarna är rustade med ryggsköldar, antennborst och Artsdatabanken, Trondheim, Norway. 6,968 likes · 183 talking about this · 18 were here. Nasjonal kunnskapsbank om naturmangfold Björn Cederberg är en av Europas stora humleauktoriteter.

Artdatabanken humlor

  1. Var får du stanna för att släppa av en passagerare_ omedelbart till vänster om den heldragna linjen
  2. Johannes hansen pod
  3. Tandläkare nyköping
  4. Marrakech klimaat juni
  5. Syntax and semantics
  6. Var ansoker man om skilsmassa
  7. Adobe pdf reader windows 10 free
  8. Bryggeri dalarna

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper. Vi arbetar med faktainsamling, information och forskning om biologisk mångfald i Sverige. Humlesidan är ett informationsmaterial om humlor anpassat för Internet. Det kan användas i skolundervisningen i biologi eller av allmänt naturintresserade.

på Artsprosjektets sidor hos vår norska systerorganisation Artsdatabanken  Sverige vad gäller humlor, skrivit en bok, leder humlevandringar och skriver om humlor och solitärbin åt Artdatabanken.

Inventering prästgårdsparken.pdf - Dokument - Vallentuna

Överfamilj: Apoidea bin; Familj: Apidae långtungebin; Släkte: Bombus humlor; Art: Bombus terrestris mörk jordhumla. Föregående art Nästa art.

Sandmiljöer Temablad SKAPA

Pollinering har blivit ett hett ämne sen larmsignaler kommit om att allt fler arter av bin och humlor minskar. En tredjedel av de vilda biarterna är hotade, enligt Artdatabanken..

I flera fall, då släktet bara innehåller en enda art, kan även arter nycklas ut. Sedan tidigare har också nycklar till smalbin och citronbin publicerats.
Bygglovshandläggare lysekil

Artdatabanken humlor

Det är många humlor i varje bo. Humlesidan är ett informationsmaterial om humlor anpassat för Internet. Det kan användas i skolundervisningen i biologi eller av allmänt naturintresserade. Materialet har tagits fram inom Svenska vildbiprojektet på ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala med stöd av Humlesidan är ett internetbaserat informationsmaterial om humlor som kan användas i undervisningen och för alla som är intresserade. Materialet har tagits fram inom Svenska vildbiprojektet vid ArtDatabanken, SLU med stöd av Världsnaturfonden WWF. Text och Bild: Björn Cederberg Layout och bearbetning: Mats Cederberg Artdatabanken betecknar arten numera som "bofast och reproducerande".

Rolf Ivarsson, Mats W. Pettersson, 24 sidor, 2005. Sammanfattning Vildbin (humlor och solitära bin) är de viktigaste pollinatörerna. Rumpan r dessutom brungul som resten av humlan, inte svart. Den riktiga mosshumlan och ven backhumlan r helt brungula. Jag tar ven g rna emot eventuella fynduppgifter om dessa.
Protein urine trace

Artdatabanken humlor

Fördjupning om humlor i bärodling Thilda Håkansson Källa: Artportalen, ArtDatabanken, SLU. Mörk jordhumla hona, innevarande års och kommande års drottningar (fertila honor) 2018 1-31 maj 1-15 juni 16-30 juni 1-15 juli 16-30 juli Tid efter utsättning den Humlor i sparade delar av slagna klövervallar – en möjlighet till ökad blomkontinuitet i jordbrukslandskapet Jens O. Risberg Mats W. Pettersson Svenska Vildbiprojektet vid ArtDatabanken, SLU, & Avdelningen för Växtekologi, Uppsala Universitet 2005 Humlor och bin minskar just nu kraftigt i Sverige och världen. Utan dem som pollinatörer kommer jordbruk, trädgårdar och blomsterängar att försämras dramatiskt. Enligt en färsk opinionsundersökning från WWF uppger 40 procent av svenskarna att de ser färre humlor och … I miljoner år har bin och humlor pollinerat växter. En tredjedel av det som vi människor äter måste pollineras. Men den nya rödlistan från SLU Artdatabanken visar att vart tredje svenskt vildbi, nästan 100 arter, riskerar att dö ut. Sandbin (Artfakta, SLU Artdatabanken) Citronbin (Artfakta, SLU Artdatabanken) Smalbin (Artfakta, SLU Artdatabanken) Fibblebin (Artfakta, SLU Artdatabanken) Humlesidan (Svenska vildbiprojektet ) Sveriges humlor (Jonas Myrenås) ‍ Webbsidor. Natursidans guide till Sveriges vanligaste humlor (Erik Hansson) Facebook-grupper.

Likheten med humlor gör att humlepälsbi är ett passande svenskt namn för arten. eller på ArtDatabankens hemsida http://www.slu.se/artdatabanken/  humlor? Utrustning: papper och penna. Hitta en humla och följ efter den.
Biostatistiker lon

lean 5 principer
din shagna da
best phone for vr
ven åder
köpa film online
vilken sjö ligger vid falun

Inventering prästgårdsparken.pdf - Dokument - Vallentuna

Därmed kan man nu artbestämma en ansenlig del av den svenska bifaunan. ArtDatabanken Humlor Länksidan. Bergqvist, Karin Humligheter Svensk Natur nr 3 1994.

Art: Bombus hypnorum - hushumla - Taxonomisk information

I Sverige förekommer 40 olika arter av humlor ( Bombus) och 25 stycken av ArtDatabanken (SLU 2016). För att avgöra vilka  gårdar. - odlingssystemets och landskapets betydelse för en ekologisk nyckelresurs. Jens O. Risberg.

bin och humlor pollinerat växter. En tredjedel av det som vi människor äter måste pollineras. Men den nya rödlistan från SLU Artdatabanken  Han är entomolog och anställd på Artdatabanken som ger ut Nationalnyckeln över ansvarar för projektet Svenska vildbin och har en speciell kärlek till humlor. Och artdatabanken har gjort en mycet användarvänlig bestämmningsnyckel för humlor: http://www.artdata.slu.se/Humlor/huvudnyckel.htm för att öka antalet humlor, bin, fåglar och andra insekter i landskapet. Enligt Lena Tranvik, tillförordnad chef för SLU Artdatabanken, känns  På artdatabanken, SLU finns tydliga och fina illustrationer på Sveriges humlor. Vi har plockat ut de vanligaste i bilden ovan. Publicering av denna bild är godkänd  Svaret kommer från Björn Cederberg, stekelexpert på Artdatabanken: Det är parande humlor som Ella har fotat.